ReadyPlanet.com


มาตรการคว่ำบาตรมีขึ้นเพื่อทำให้ซิมบับเวอ่อนแอลง


งานคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแห่งหนเถื่อนดามซิมบับเวเพราะชนชาติทิศตะวันตกมีสิทธิ์แรงจูงใจขนมจากความต้องการที่จะทำให้ชาติท้อแท้ยอมอย่างช้าๆทำเอาประเทศมีการเสี่ยงจรดความยากแค้นเหตุกันดารและโรคระบาดแห่งทำลายความกลมเกลียวด้วยกันความแน่ใจของชาติผลการศึกษาสิ่งของฝ่ายค้านมีขึ้นณระยะเวลาที่แดนถูกกำหนดให้ทำเครื่องหมายวันคัดค้านการคว่ำบาตร SADC แห่งวันอาทิตย์ซึ่งดำรงฐานะวันที่ขีดคั่นเพราะว่าเขตประเทศสมาชิกเพื่อจะต้องการแยกออกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแห่งหนไม่เที่ยงธรรมและไม่สมควรโดยไม่มีเงื่อนไขด้วยกันด้วยเหตุที่อเมริกาและผู้ส่งเสริมคว้ากำหนดมาตรการคว่ำบาตรทาบประเทศแห่งช่วงผลัดกันสหัสวรรษเพื่อกดดันศอซิมบับเวปันออกจำนนต่อเหตุผลและเลิกโครงการชำระล้างพื้นดินแดนจึ่งคว้าคลาดเคลื่อนงานเข้าถึงเงินกู้ยืมขนมจากผู้ให้กู้ระหว่างประเทศอาทิสถาบัน Bretton Woods ทั้งที่ประสบผลเนื้อความกันดารกับงานระบาดของโรคระบาดอาทิ Covid-19 เป็นเหตุให้เหตุการณ์ชั่วยอมการศึกษานี้จัดทำเพราะว่า International Relations and Re-Engagement Committee of the Political Actors Dialogue (POLAD) ที่จัดตั้งขึ้น "กับดักเบื้องหลังของความท้าอุดมเป็นต้นว่าดินฟ้าอากาศแห่งแรงงอกงามซึ่งก่อกำเนิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยกันสุขภาพอนามัยสรรพสิ่งกลางเมืองกับความวอดวายทางเศรษฐกิจเรื่องเดิมขนมจากการกระจัดกระจายสรรพสิ่งโคโพง -19 ประเทศสิ่งของอิฉันสมรรถทำปฏิรูปทีสำคัญกับทำให้ซิมบับเวก้าวเจียรข้างหน้าคว้า "จะอย่างไรก็ตามฉันยังคงอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรได้รับแรงดลใจจากความมุ่งมาดปรารถนาที่จะเป็นเหตุให้ด้าวท้อแท้ยอมอย่างเรื่อยๆทำให้ซิมบับเวลองดูดามความยากจนภัยแล้งและโรคระบาดแห่งหนทำลายความสามัคคีด้วยกันความแน่ใจของชนชาติมาตรการคว่ำบาตรสิ่งของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาพละคร่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจธรรมเนียมกับกฎศีลธรรมสิ่งของซิมบับเวอย่างหุบปาก ๆ เช่นกันมาตรการแห่งสม่ำเสมอกำกวมกับประกาศแห่งหนไม่แน่นอน "อ่านบอกของ Polad ณบางส่วนกับตรงข้ามกับดักคำยืนยันสิ่งของสหรัฐฯจัดการคว่ำบาตรดังที่กล่าวมาแล้วดำรงฐานะเป้าหมายการเล่าเรียนกระชากเนื้อความเค้าหน้าซื่อจิตใจโกงของพื้นโลกทิศประจิมทั้งๆ ที่พละประกาศสงครามเศรษฐกิจกับดักซิมบับเวเพราะกล้าที่จะร่วมดินแดนกับดักประชาชนสรรพสิ่งตนซ้ำ "นี่เป็นสำคัญโคนขนมจากความจริงที่ว่าคำประกาศิตคว่ำบาตรอย่างแห่งหน 13288 ปี 2546 สิ่งของจอร์จบุชถูกกระตุ้นเปลี่ยนทางเศรษฐกิจฉับพลันข้ามชาติพระราชบัญญัติสิทธิ (IEEPA) กับพ.ร.บ.สถานการณ์ฉับพลันแห่งชาติ (NEA) เพราะใช้คืนบทบัญญัติศึกสงครามและการกันประเทศซิมบับเวประกอบด้วยการเยียวยาญิบครั้งสม่ำเสมอห้าม (SO 13341 & SO 13469) เป็นภัยขู่แห่งเพี้ยนและไม่ธรรมดาดามกำไรสรรพสิ่งสหรัฐความมั่นคงของชาติและไม่ก็ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ "อีกด้วยข้อบังคับดังกล่าว" รัฐบาลสหรัฐฯได้มาขีดคั่นตราสารแห่งหนเปิดเผยและเพิ่มเติมด้วยดุลพินิจสรรพสิ่งผู้ปกครองณการไต่สวนใบอนุญาตประทานบัตร กำหนด เบ้าจับด้วยกันกัน (ตามคำสั่งเหมือนอย่างโดดเดี่ยว) งานจ่ายเงินงานแดงธุรกรรมทางการเงินการค้างานจ่ายธนสมบัติและงานสร้างธุรกรรมทางการงานระหว่างคนสัญชาติสหรัฐฯธนาคารการงานธุรกิจทั่วโลกและซิมบับเวสถาบันสรรพสิ่งตนคนและธุรกิจ "นอกจากนี้บอกเจาะจงแหวมิใช่ก็เพราะว่าอำนาจระมัดระวังแห่งโซเวียตและประเทศจีนใช้คืนแห่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งองค์การสหประชาชาติด้าวนี้อาจจะไม่ผิดคว่ำบาตรของสหประชาชาติณความเพียรพยายามประการด้านหน้าสิ่งของชนชาติตะวันตกเพื่อจะเลิกแผนการสังคายนาเมทนีดลซิมบับเวประกอบด้วยมาตรการคว่ำบาตรสองพวกที่มีผลบังคับใช้ทีแรกก่อตั้งขึ้นในชันษา 2544 ณขั้นที่ประชุมคองเกรสภายหลังการปฏิรูปพื้นดินสิ่งของซิมบับเวนี่ตกว่าการคว่ำบาตร S494 ZDERA 2001 แห่งหนน่าอายซึ่งพึ่งคลายจรณพระจันทร์เดือนสิงหาคม 2018"ตรงกันข้ามกับข้อแก้ตัวที่ว่าเขาทั้งหลายตกเป็นจุดหมายปลายทางของนักการเมืองและ หุ้นส่วน ของเขาทั้งหลายการคว่ำบาตรสรรพสิ่ง ZDERA มีเป้าหมายอย่างตรงไปตรงมาแห่งหนงานปิดใช้งานกบิลการคลังสรรพสิ่งซิมบับเวเพราะใช้กรรมงานสรรพสิ่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแห่งสถาบันปันออกกู้ยืมแบบพหุภาคีเพื่อกีดขวางการเลิกหนี้สินการคลายเงินกู้ยืมเจียรยังซิมบับเวด้วยกันไม่ก็ความเกี่ยวเนื่องสิ่งของสินเชื่อโครงการเพื่อที่จะการพัฒนาใด ๆ ที่ได้มาลงชื่อแห่งเหตุโปรดปรานของซิมบับเวกกลับ่อนเค้าหน้าตรงนี้ "อ่านแถลงการณ์บางส่วนขณะเมื่อสาธารณรัฐลำดับที่สองได้พลิกบทนวชาตด้วยงานรั้งขึ้นเนื้อที่ประชาธิปไตยตามที่มองเห็นได้มาจากพหุนิยมทางการเมืองแห่งนำไปสู่การก่อตัวของ Polad และความอุตสาหะในการมีส่วนร่วมอีกครั้งพอให้มีสิทธิ์งานจ่ายจากคนส่วนใหญ่ทั่วโลกซึ่งสะท้อนมอบมองเห็นแห่งทิวาค้านการคว่ำบาตรแห่งหนกำลังจะเข้าในวันที่ 25 เดือนตุลาคมการดำรงชีพอย่างต่อเนื่องการดัดสันดานแห่งเถื่อนนั้นไม่มีเหตุผลอีกต่อไป "ซิมบับเวได้ริเริ่มชดใช้เรื่องแห่งหน 16 สรรพสิ่งรัฐธรรมนูญข้อกำหนด 295 (1) (2) ที่ระบุถึงความผิดปกติแห่งการปรับปรุงที่ดินและโดยเฉพาะอนุประโยคงานชดเชยแยกออกกับชาวนาชาวไร่ผิวขาวแห่งการแก้ไขฟาร์ม"ดังที่กำลังพลฟันอิฉันเข้าใจบริหารสังคายนาพื้นดินเป็นเหตุผลหลักแห่งการกำครั้งสูดกลิ่นาตเรื้อารคว่ำบาตรกลุ่มนี้สหรัฐอเมริกาจำต้องรับรู้ถึงรูปการณ์สำคัญแห่งรัฐบาลซิมบับเวด้วยกันสมาคมกำลังแรงงานการซื้อขายได้มาลุถึงในงานจัดทำข้อกำหนดค่าตอบแทนสากลซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาสิทธิแห่งธนสมบัติและการทดแทนตามเวลาได้ประการนาน3,5 พันกล้อนดอลลาร์สหรัฐมีสิทธิ์งานตกลงสมรู้ร่วมคิด "มีการปรับปรุงทางการเมืองและกฎหมายแห่งซิมบับเวจัดการงานยกเลิก AIPPA ด้วยกัน POSA ซึ่งตอนนี้สิงสู่แห่งมาตรฐานสากลที่ยอมรับได้มา" ณวันนี้ Polad ไม่พ่าง เสียแต่ว่านึกถึงผู้รักชาติเพียงนั้นความแข็งขันสิ่งของพรรคฝ่ายค้านที่จะสามัคคีณการเพิกถอนมาตรการคว่ำบาตรเพราะไม่มีเงื่อนไขฉันอีกทั้งตะขอตบมือแยกออกกับดักรัฐบาลซิมบับเวเนื่องด้วยการปรับปรุงทางการเมืองแห่งหนก้าวหน้าเหล่านี้กับในขณะเดียวกันก็ตำหนิและอ้อนวอนทาบเหตุเค้าหน้าซื่อจิตใจฉ้อโกงสรรพสิ่งอเมริกาแห่งหนเปล่ารับรู้ประชาธิปไตยแห่งหนดีขึ้นกับสุกงอม "วันที่ 25 เดือนตุลาคมเป็นวันเนื่องด้วยข้าราชการการเมืองความจริงจิตใจด้วยกันรักชนชาติจากพวกรวมกับฝ่ายค้านที่จะปล่อยวางความแตกต่างทางการเมืองสิ่งของเขาทั้งหลายด้วยกันพูดด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับสหรัฐฯแห่งประกอบด้วยงานคว่ำบาตรซิมบับเวเหมือนด้านโดดเดี่ยวกับผลกระทบประกบสถานะทางเศรษฐกิจกับเข้าผู้เข้าคนสรรพสิ่งซิมบับเว "องค์กรท้องที่ประชาชนฝ่ายค้านคริสตจักรและผู้นำฉบับร่างเก่าก่อนได้มามากขึ้นความเห็นของเขาทั้งหลายเพราะด้วยการชนแบบไม่มีเงื่อนไขมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่ทำเอาซิมบับเวมีผู้เสียชีวิตมากมายโพกหัวกล้อนมนุชเพราะว่ารัฐบาลไม่มิดชิดครั้นอาทิตย์เดิมตวาดสมมติว่าปราศจากงานคว่ำบาตรแดนคงจะอยู่ในระดับสูง


ผู้ตั้งกระทู้ torpiddownlink2 :: วันที่ลงประกาศ 2021-02-02 04:17:54


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.