ReadyPlanet.com


ความแตกต่างระหว่างสารสีเทาและสารสีขาว


 ความแตกต่างระหว่างสารสีเทาและสารสีขาวมักจะใช้กับเนื้อเยื่อประสาทส่วนกลาง ซึ่งมีบริเวณขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ระบบประสาท เมื่อดูโครงสร้างส่วนปลาย มักใช้กล้องจุลทรรศน์และเนื้อเยื่อถูกย้อมด้วยสีเทียม ไม่ได้หมายความว่าเนื้อเยื่อประสาทส่วนกลางไม่สามารถย้อมสีและดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้ แต่เนื้อเยื่อที่ไม่เปื้อนมักมาจากระบบประสาทส่วนกลางผู้ตั้งกระทู้ ซาฟารี (Perfern-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2023-03-21 15:02:10


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.