ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
เกี่ยวกับเรา

บริษัท ยู.ดี. ยูเนี่ยน ดีไชน์ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการ ประเภทผลิต-ออกแบบ เสื้อยืดโปโล เสื้อยืด t-shirt รวมถึงเสื้อยืดโฆษณา และ Premium ต่าง ๆ มากกว่า 400 บริษัท ที่ไว้วางใจ และให้การยอมรับสนับสนุนจนทำให้บริษัท มีประสบการณ์ และมีความรู้เรื่องผ้ายืด ที่จะนำมาประกอบการผลิตเป็นอย่างดีปัจจุบัน บริษัท ยู.ดี. ยูเนี่ยน ดีไชน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่   50 ซอยพระราม 2 ซอย30 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.10150

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้ผลิต เสื้อยืด ให้มีคุณภาพ เยี่ยม ในเขตย่าน จอมทอง บางขุนเทียน และเอกชัย-บางบอน

ภาระกิจ

เราดูแลด้านคุณภาพของสินค้า และราคาของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

  • เราดูแลด้านคุณภาพของสินค้า และราคาของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
  • เราปรับปรุงด้านการผลิตตลอดจนการจัดส่งให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ
  • เรามีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนปรับเปลี่ยน การทำงานของพนักงานเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท ยู.ดี. ยูเนี่ยน ดีไชน์ จำกัด
50 ซอยพระราม 2 ซอย30 ถนนพระราม 2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.10150
โทร. 02-867-0804-6
แฟกซ์ : 02-867-0807
มือถือ : 086-324-7454, 086-324-4296
             086-405-6495, 094-632-9796
             097-964-9245, 097-964-9246
อีเมล์ : ud_union@yahoo.com